Kris 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher!

Föreläsare

Kris 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher!

Nina Widfeldt

Västra Götalandsregionen

Nina Widfeldt är anestesi- och intensivvårdsläkare i botten, har en masterutbildning i katastrofmedicin och jobbar som Regional Beredskaps överläkare i Västra Götalandsregionen. Dessutom är Nina….

Peter Lidén

Försvarshögskolan

Peter Lidén är överstelöjtnant i Amfibiekåren och tjänstgör för närvarande vid Försvarshögskolan. Han var Sveriges försvarsattaché till Ukraina, Georgien respektive Moldavien under åren 2015-2019 och kommer att tala om Rysslands…

Jan-Olof Olsson

MSB

Jan-Olof Olsson har en bakgrund från energibranschen där han arbetade med intern krisberedskap, branschsamarbeten och samhällskontakter i samband med strömavbrott och höga flöden. Sedan 2014 arbetar han på…

Andreas Edevald

Myndigheten för psykologiskt försvar

Andreas Edevald arbetar som analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar. Andreas kommer på KRIS 2023, på konferensens andra dag, att prata om Informations- och påverkanskampanjer från främmande makt. 

Niklas Nordgren

Länsstyrelsen

Niklas Nordgren är kanslichef för det södra civilområdet, där länsstyrelserna i Skåne, Blekinge och Kronoberg ingår. Kansliet har sin bas på Länsstyrelsen Skåne. Niklas, som även har arbetat inom Försvarsmakten i 23 år, bland annat…

Patrik Perbeck

MSB

Patrik Perbeck är Stf chef för MSB:s avdelning för räddningstjänst och olycksförebyggande. Patrik kommer till KRIS 2023 för att prata om hur MSB ska stödja kommuner och regioner i arbetet med civil beredskap -Påverkas planeringen av ett NATO..

Jörgen Berglund

Riksdagsledamot (M), Försvarsutskottet

Jörgen Berglund är fd. yrkesofficer vid Fältjägarregementet. Han har varit både kommunalråd och oppositionsråd i sin hemstad Sundsvall. Jörgen är sedan 2018 ledamot av Sveriges riksdag där han sedan 2019 suttit…

Christian Orsing

Helsingborgs stad

Christian Orsing är Kommunstyrelsens ordförande i Helsinborg. Christian har en bakgrund inom svensk polis och rötterna i det privata näringslivet. På KRIS 2023 kommer Christian att vara vår inledningstalare…

Johan Sjöberg

Svenskt Näringsliv

Johan Sjöberg är ansvarig för Säkerhets- och försvarspolicy vid Svenskt Näringsliv och leder arbetet kring försöjningsberedskap, näringslivets roll inom totalförsvaret och inte minst geopolitikens påverkan på internationell handel…

Anders Johannesson

MSB

Anders Johannesson är enhetschef för enheten för befolkningsskydd på MSB. Enhetens uppgift är att tillgodose befolkningens behov av skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum och genom arbete med utrymning, inkvartering och…

Jakob Hedenskog

Utrikespolitiska Institutet

Jakob Hedenskog kom till Utrikespolitiska Institutet 2021 från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Han har mångårig erfarenhet av att studera Ryssland och Östereuropa, i synnerhet Ukraina, Belarus…

Lena Vretling

MSB

Lena Vretling är senior handläggare på MSB. På KRIS 2023 kommer Lena, tillsammans med sin kollega Karin Dyberg Skarp att prata om Robusta och säkra kommunikationer inom Totalförsvaret. 

Karin Dyberg Skarp

MSB

Karin Dyberg Skarp är handläggare på MSB. Karin kommer till KRIS 2023 för att, tillsammans med sin kollega Lena Vretling, berätta om Robusta och säkra kommunikationer inom Totalförsvaret. 

Erbjudande

Gå 4 betala för 3

Vi erbjuder de företag och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Arrangörer

Kris 2023 arrangeras av Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se

© 2023 kris2023.se