Kris 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Föreläsare

Anders Johannesson

MSB

Anders Johannesson är enhetschef för enheten för befolkningsskydd på MSB. Enhetens uppgift är att tillgodose befolkningens behov av skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum och genom arbete med utrymning, inkvartering och hemskyddsorganisation. I uppgiften ingår utveckling, drift och förvaltning av systemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Mer om detta kommer Anders att berätta på konferensens andra dag under programpunkten Den nationella synen på skyddsrum och framtida utbyggnation.

Erbjudande

Gå 4 betala för 3

Vi erbjuder de företag och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Arrangörer

Kris 2023 arrangeras av Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se

© 2023 kris2023.se