Kris 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Föreläsare

Johan Sjöberg

Svenskt Näringsliv

Johan Sjöberg är ansvarig för Säkerhets- och försvarspolicy vid Svenskt Näringsliv och leder arbetet kring försöjningsberedskap, näringslivets roll inom totalförsvaret och inte minst geopolitikens påverkan på internationell handel. Johan har en bakgrund från regeringskansliet : UD, Försvarsdepartementet varav 6 år i Bryssel som ansvarig för Försvarsdepartementets verksamhet vid EU-representationen och Nato-delegationen.

Då Johan tyvärr inte kan närvara på plats i Helsingborg har vi spelat in hans presentation. 

Erbjudande

Gå 4 betala för 3

Vi erbjuder de företag och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Arrangörer

Kris 2023 arrangeras av Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se

© 2023 kris2023.se