Kris 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar.

Presentationer

Kris 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar.

Tisdag 30 maj

09.00-10.00 Registrering
kaffe och besök i utställningen
10:00-10:15 Välkommen till Kris 2023
Christian Orsing - Helsingborgs stad

Totalförsvar och civil beredskap

10:15-11:00 Nationell hotbild och återuppbyggnaden av totalförsvaret
Jörgen Berglund - Riksdagsledamot (M), Försvarsutskottet
11:00-11:45 Rysslands politik och ambitioner: Hur påverkar detta oss?
Jakob Hedenskog - Centrum för Östeuropastudier
11:45-12:30 Hur ska MSB stödja kommuner och regioner i arbetet med civil beredskap? -Påverkas planeringen av ett NATO-medlemskap?
Patrik Perbeck - MSB
12:30-13:45 Lunch
13:45-14:15 Hur förbättrade Ukraina sin motståndskraft?
Jakob Hedenskog - Centrum för Östeuropastudier
14:15-14:45 Civilförsvarsområden - hur ska det fungera?
Niklas Nordgren - Länsstyrelsen Skåne
14:45-15:15 Sårbarheterna i samhällsviktig verksamhet, hur säkrar vi oss?
Jan-Olof Olsson - MSB
15:15-15:45 Kaffe
15:45-16:15 Hur ska regionerna klara av sjukvårdsuppdraget under höjd beredskap?
Nina Widfeldt - Västra Götalandsregionen
16:15-16:45 Regeringsuppdrag räddningstjänst under höjd beredskap
Patrik Perbeck - MSB
16:45- Mingel i utställningen
19:00- Buffé på Good Morning + Helsingborg

Onsdag 31 maj

08:30-09:15 Rysslands krig mot Ukraina och dess konsekvenser för Sverige
Peter Lindén - Försvarshögskolan
09:15-09:45 Informations- och påverkanskampanjer från främmande makt
Andreas Edevald - Myndigheten för psykologiskt försvar
09:45-10:15 Robusta och säkra kommunikationer inom Totalförsvaret
Lena Vretling och Karin Dyberg Skarp - MSB
10:15-11:00 Utställningsbesök med kaffe
11:00-11:30 Hur ska näringslivet integreras i civil beredskap?
Johan Sjöberg - Svenskt Näringsliv (inspelat)
11:30-12:00 Den nationella synen på skyddsrum och framtida utbyggnation
Anders Johannesson - MSB
12:00-12:30 Helsingborgs återuppbyggnad av förmågorna för civil beredskap
Jakob Jansson - Helsingborgs stad
12:30- Lunch

Erbjudande

Gå 4 betala för 3

Vi erbjuder de företag och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Arrangörer

Kris 2023 arrangeras av Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se

© 2023 kris2023.se