Kris 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Föreläsare

Patrik Perbeck

MSB

Patrik Perbeck är Stf chef för MSB:s avdelning för räddningstjänst och olycksförebyggande. Patrik kommer till KRIS 2023 för att prata om hur MSB ska stödja kommuner och regioner i arbetet med civil beredskap -Påverkas planeringen av ett NATO-medlemskap? 

Erbjudande

Gå 4 betala för 3

Vi erbjuder de företag och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Arrangörer

Kris 2023 arrangeras av Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se

© 2023 kris2023.se