Kris 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Föreläsare

Jan-Olof Olsson

MSB

Jan-Olof Olsson har en bakgrund från energibranschen där han arbetade med intern krisberedskap, branschsamarbeten och samhällskontakter i samband med strömavbrott och höga flöden. Sedan 2014 arbetar han på MSB inom området samhällets funktionalitet och försörjning.

Jan-Olof sitter även med i olika fora inom EU, OECD och NATO inom området. Jan-Olof kommer till KRIS 2023 för att prata om Sårbarheterna i samhällsviktig verksamhet, hur säkrar vi oss?

Erbjudande

Gå 4 betala för 3

Vi erbjuder de företag och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Arrangörer

Kris 2023 arrangeras av Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se

© 2023 kris2023.se