KRIS 2023 Konferens 30-31 maj Helsingborg Totalförsvar och civil beredskap

KRIS 2023 är en nationell konferens och naturlig mötesplats för dig som arbetar med återuppbyggnaden av Civilt försvar, Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation. Läget i omvärlden har medfört att Totalförsvarsfrågan har aktualiserats och återuppbyggnaden av det civila försvaret och ett stärkt totalförsvar påverkar alla myndigheter och kommuner i Sverige.

Konferens

KRIS 2023

Välkommen till
Kris 2023

Konferens 30-31 maj Helsingborg

Kris 2023 är en nationell konferens och mötesplats för dig som arbetar med återuppbyggnaden av Civilt försvar, Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation. Det är 7:e gången vi samlar deltagare från hela Sverige för att diskutera intressanta ämnen, och ta del av varandras erfarenheter och dra lärdomar.

Kris 2023 vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör återbyggnaden av civilt försvar, krisberedskap och kriskommunikation inom myndigheter och kommuner i Sverige men även inom den privata sektorn och näringslivet.

Kris 2023 arrangeras i Helsingborg av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Helsingborgs Stad.

Återuppbyggnaden av det civila försvaret

Läget i omvärlden har medfört att Totalförsvarsfrågan har aktualiserats och återuppbyggnaden av det civila försvaret och ett stärkt totalförsvar påverkar alla myndigheter och kommuner i Sverige. Krishantering och Kriskommunikation blir en allt större och viktigare del inom den offentliga sektorn och näringslivet.

Vi ställs idag allt oftare inför händelser och situationer som tidigare bedömdes som nästintill otänkbara och organisationer och myndigheter sätts ständigt på nya prov. Den senaste tidens händelser i omvärlden ger upphov till nya frågeställningar som vi kommer att diskutera på årets konferens.

Programmet kommer bl.a innehålla:

  • Hur ska MSB stödja kommuner och regioner i arbetet med civil beredskap?

  • Civilförsvarsområden- hur ska det fungera?

  • Sårbarheterna i samhällsviktig verksamhet- hur säkrar vi oss?

  • Regeringsuppdrag räddningstjänst under höjd beredskap

  • Rysslands krig mot Ukraina och dess konsekvenser för Sverige

  • Informations- och påverkanskampanjer från främmande makt

  • Robusta och säkra kommunikationer inom totalförsvaret

Vill ditt företag medverka i utställningen?

Utställning Kris 2023

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster. Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet. 

Alla utställare på Kris 2023 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

Medverkande Företag

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle
att presentera sin produkter och tjänster. Utställningslokalen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen.

Anmäl dig till Kris 2023 nu!

Anmäl dig till årets viktigaste konferens om krisberedskapsfrågor och
kriskommunikation 30-31 maj i Helsingborg.