Kris 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Föreläsare

Peter Lidén

Försvarshögskolan

Peter Lidén är överstelöjtnant i Amfibiekåren och tjänstgör för närvarande vid Försvarshögskolan. Han var Sveriges försvarsattaché till Ukraina, Georgien respektive Moldavien under åren 2015-2019 och kommer att tala om Rysslands krig mot Ukraina – som alltså förs inte bara ”i”, och egentligen inte heller enbart mot just, Ukraina – och några av dess säkerhetspolitiska konsekvenser för Sverige.

Erbjudande

Gå 4 betala för 3

Vi erbjuder de företag och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Arrangörer

Kris 2023 arrangeras av Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se

© 2023 kris2023.se