Kris 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Föreläsare

Jakob Hedenskog

Utrikespolitiska Institutet

Jakob Hedenskog kom till Utrikespolitiska Institutet 2021 från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Han har mångårig erfarenhet av att studera Ryssland och Östereuropa, i synnerhet Ukraina, Belarus, Moldavien och länderna i Sydkaukasien (Armenien, Azerbajdzjan och Georgien).

Jakob har en magisterexamen i slaviska språk och statsvetenskap med inriktning på Östeuropa från Uppsala universitet. Han har tidigare också bland annat arbetat på UD med placering på ambassaden i Kiev. På KRIS 2023 kommer Jakob att prata om Rysslands politik och ambitioner: Hur påverkar detta oss?

Erbjudande

Gå 4 betala för 3

Vi erbjuder de företag och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Arrangörer

Kris 2023 arrangeras av Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se

© 2023 kris2023.se