Kris 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Föreläsare

Niklas Nordgren

Länsstyrelsen

Niklas Nordgren är kanslichef för det södra civilområdet, där länsstyrelserna i Skåne, Blekinge och Kronoberg ingår. Kansliet har sin bas på Länsstyrelsen Skåne.

Niklas, som även har arbetat inom Försvarsmakten i 23 år, bland annat med underrättelse- och säkerhetstjänst samt beredskapsdirektör i Hallands län sedan 2016, började sin tjänst i början av 2023 för att bl.a arbeta med att stärka det civila försvaret inom civilområde syd.

Erbjudande

Gå 4 betala för 3

Vi erbjuder de företag och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Arrangörer

Kris 2023 arrangeras av Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna | Tel: 040-611 13 00 | Email: info(att)informationsbolaget.se

© 2023 kris2023.se